1. Skapa en dynamisk och öppen miljö.

Man brukar beskriva en entreprenör som en stark, målstyrd, kreativ företagare med näsa för affärer och som inte ger sig förrän målet är nått — ända in i kaklet. Denna karikatyr hindrar oss från att se möjligheterna och potentialen i oss själva eller i dem runt omkring oss. Entreprenörer är inte bara företagsamma individer som går sin egen väg. De finns lite överallt, även inom våra organisationer! Men de avslöjar sig inte genom att du bara letar. Du måste lyckas väcka dem med ditt ledarskap, få gnistan att tändas, och inte minst brinna.

För att hitta kraften hos våra egna medarbetare och skapa en entreprenörskultur behöver vi frångå den stereotypa gamla mytologiska bilden av entreprenören som en stark individ och ledare.

Ett försök till en modern och mer öppen tolkning av entreprenörskap skulle kunna definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”*. Eller som Tillväxtverkets säger: ”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang”.

Du måste alltså hitta ditt sätt att bygga en miljö där en sådan dynamisk och social process är möjlig. Oavsett hur den ser ut — är alltid tillsammans starkare. Att vara, eller att vänta på, en ensam riddare på häst leder inte framåt.

2. Var extremt tydlig.

En del företag lyckas bättre än andra på att blomstra och utvecklas. Enligt författaren Michael Gerber är det bara de företag som mallar exakt hur allt ska gå till och se ut som också verkligen lyckas med sitt entreprenörsskap — franchiseföretagen!

I sin bästsäljare The E-myth beskriver Gerber att 99,5 procent av världens franchiseföretag lever vidare medan drygt 50 procent av alla andra företag går i konkurs redan inom loppet av några år. Förmodligen har framgången inte med ”att bygga mallar” att göra. Sannolikt beror det på tydligheten — att franchiseföretagen tvingas förenkla sina processer och strukturer till den grad att de flesta faktiskt förstår dem och får dem att fungera.

Oavsett om man är franschiseföretagare eller inte så kan man lära sig något av deras tillvägagångssätt — de är extremt tydliga med vad som ska göras, vem som ska göra det, hur det ska göras. Och de lägger ner mycket tid på att träna. Att träna är ett sätt att bli samkörda och därmed jämna i leveransen. Att träna kan också vara ett sätt för alla i organisationen att förstå vad som förväntas. Samtidigt kan det hjälpa till att lyfta fram dolda utmaningar som man behöver ta tag i.

När man i motsats till detta är otydlig med vad som ska göras och hur det förväntas bli levererat, träder gärna den lösningsorienterade välviljan in. Man försöker söka svaren genom att lösa gåtorna och fylla i hålen. Speciellt under press. Energi och tid går till fel saker, till och med för att lösa icke befintliga problem. I värsta fall slutar det med att folk går in i väggen.

3. Få saker ur händerna.

Entreprenörsskap handlar mycket om att få saker att hända. Eller faktiskt — att få saker ur händerna! Varför går så många nystartade företag i konkurs eller läggs ner efter bara några år? Michael Gerbers slutsats är att de flesta företagare ofta fastnar i rollen som ”småföretagare” och tar inte klivet upp till att bli en entreprenör. Dessa företagare är ofta en person som är bra på sin sak men som inte har lärt sig att delegera. Att inte delegera brukar ofta ses som ett tecken på att man inte har förtroende för sina medarbetares kompetens — snarare handlar det om att man själv inte har lyckats förtydliga och formulera hur saker och ting ska göras.

Men räcker det med ett tydligt fokus samt att lära sig att delegera för att växa, utvecklas och lyckas som företag? Och räcker det för att få igång den entreprenöriella processen?

4. Eliminera slumpen!

Många pratar idag om att man ska följa sin passion, att älska det man gör. Här finns en stor poäng, men också en lika stor risk. Om det inte finns någon speciell nytta för andra med det du gör finns det heller ingen större framtid för din affär. Då kommer den egna passionen att bränna ut lågan hos dig inklusive alla anställda. Och världen utanför kommer att passera som ett främmande paradigm.

Ändå är det många nystartade företag som gör just detta misstag. Inte helt sällan startas många företag på en stark maggropskänsla blandat med en fantastisk passion kring en viss sak. Och även om det i bästa fall finns en enorm kunskap kring ett ämne, saknas tyvärr ofta minsta lilla bevis för att någon i världen med glädje skulle vilja betala för den kunskapen eller passionen. Just här är det många som faller eller aldrig kommer framåt. Faktiskt de flesta om man får tro investeraren och entreprenören Linus Bille på Eicorn. När det kommer till nystartade innovationsföretag är det så många som 75% som inte ger tillbaka de pengar man stoppar in. Ungefär 15% av alla start-ups ger tillbaka på investeringen, och bara 5% ger mer än 10 gånger pengarna i ROI. Och det är ingen slump, men det är tyvärr tack vare att många företag lämnar sin framgång i händerna på slumpen. De 5% som Linus pratar om är de som startar med ett starkt bevis för sin idé — de som är evidensdrivna.

5. Det måste finnas en mening med det du gör. För alla.

Enligt Linus är nyttan den stora och avgörande faktorn för att lyckas — och som nästan alla glömmer. Med nytta menar Linus den som kan bevisat göra en så avgörande skillnad att den betingar ett värde på marknaden. Att ha evidens för det man ger sig in på handlar om att i slutändan minska riskerna och därmed öka värdet. Mod, arbetsinsats, passion och fokus jobbar i blindo utan nytta, men de blir avgörande konkurrenskrafter när nyttan tydligt finns på plats. För när passion och nytta går hand i hand skapas hela syftet med ditt företagande — meningen med det du gör för både för dig och för världen.

Om alla i organisationen kan svara på varför de gör det de gör — till och med varför världen där ute skulle sakna företaget om det försvann — blir saker och ting mycket tydligare, och därför lättare att förhålla sig till. När syftet blir tydligt, blir det lättare att veta vad man ska fokusera på, att säga ja och nej till rätt saker, att veta hur man ska delegera och ta ansvar. Och när det du gör blir meningsfullt för alla inblandade, blir det också lättare att tända den entreprenöriella gnistan.

Det kanske inte alla gånger är så lätt att formulera ett affärsmässigt syfte där passionen gifter sig med nyttan, men jobbet för att komma dit blir värt mödan! Att få denna grundbult på plats kommer med all sannolikhet vara avgörande för hur bra du lyckas utveckla och driva ditt företag.

Men hur får du den där lågan att hålla när man väl fått den tänd? Läs mer om det i artikeln Ett företag som håller, bygger på medarbetare som håller

Bengt R Andersson

Organisations- och affärsutveckling

Bengt R Andersson är revisor tillika Resursgruppens grundare och huvudägare. Bengt är en av våra främsta rådgivare inom organisations- & affärsutveckling.

 

E-post: bengt.andersson@resursgruppen.se