Skattehöjningar att vänta för fåmansföretagare.

Den närvarande rådgivaren.