Hur skyddar du företaget från kapning?

Ny förordning ska skydda den enskilde bättre. Vad innebär det för dig?

Ny personuppgiftslag måste kunna förstås av ett barn.