Tillbaka till framtiden

På ett långskepp genom livets vatten.

David, Goliat och kaninerna.