Ny personuppgiftslag måste kunna förstås av ett barn.