Med familjen som grundplåt.

På ett långskepp genom livets vatten.

Få med dig organisationen när du växer.

CSR — Flower Power blev lönsamt till slut.

Att vända vinden.

Den närvarande rådgivaren.