Innan någon kommer och tar dig.

För det första är det värt att notera att det är du själv, ditt företag, som behöver vidta åtgärder för att skydda dig mot olika angrepp. Du kan inte köpa en tjänst som löser det åt dig. I takt med att ID-kapningarna ökar, växer det fram många företag som vill erbjuda helhetslösningar för att profitera på din rädsla. Enligt Nationellt Bedrägericentrum behöver du själv hålla koll på allting, dels för att inte vaggas in i en falsk trygghet men framförallt för att inget företag i världen kan skydda dig från ID-kapning.

Även om det alltid är förknippat med lite mer ansträngning att behöva göra saker på egen hand, får du ökad förståelse för hotbilden och mekanismerna.

Du, ditt Bank-ID och följande länkar.

De åtgärder och möjligheter som erbjuds är det bara du som individ och företagsägare som kan och ska genomföra, även om du köper övergripande tjänster via någon annan. Dessutom kostar det ingenting att genomföra dessa skyddsåtgärder. Det första du ska göra är att skaffa en digital brevlåda (och självklart ett Bank-ID om du inte redan har detta). Det andra du behöver göra är att vara uppmärksam och att i alla lägen se till att skydda din information.

Verksamt.se har samlat de viktigaste funktionerna och åtgärderna som utgör grundstommen för hur du skyddar dig och ditt företag.

Privat skydd för företagets säkerhet.

Det finns alltså ett antal grundåtgärder för att skydda ditt företag, men glöm inte att också skydda dig själv som person. Risken att någon kapar din personliga identitet är långt mycket högre än att någon exempelvis skaffar sig styrelseposter. Man kan helt enkelt komma åt företagens tillgångar genom att ”bli du”.

dinsakerhet.se har Nationellt Bedrägericentrum (NBC) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) sammanställt det du behöver veta, vara uppmärksam på samt de förebyggande åtgärder du behöver vidta för att skydda dig och din information.

Polismyndigheten erbjuder också en bra sammanställning.

Var inte rädd — var beredd!