Lästid: 1 min

Allt har sitt pris.

Ohälsan kostar för både arbetsgivare och samhället i stort, även om individen förstås drabbas hårdast. Arbetsmiljöverket menar att det beror på hur arbetsgivaren organiserar arbetet och hur det sociala samspelet fungerar på arbetsplatsen och lägger det tyngsta ansvaret på chefen.

Nya krav på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har med anledning av detta tagit beslut om en ny föreskrift som reglerar ansvar och arbete mot för hög arbetsbelastning, slitsamma arbetstider och kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Den nya föreskriften är tänkt att fungera som ett konkret verktyg för både arbetsgivare och skyddsombud och har fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det ställs krav på att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man hanterar den här typen av arbetsmiljöproblem och att det systematiska arbetsmiljöarbetet lyfts fram. Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans ta fram mål för sin specifika arbetsmiljö. Att föreskriften förtydligar arbetsgivarens ansvar innebär också att arbetsmiljöombuden får nya verktyg i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö.

Ett viktigt verktyg.

Den nya föreskriften blir ett bra verktyg i arbetet med att motverka de ökande sjukskrivningstalen. Mycket av den ökande psykiska ohälsan är arbetsrelaterad. Förhoppningsvis kommer bättre social arbetsmiljö leda till färre sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket kommer att utföra inspektioner ute på arbetsplatserna utifrån den nya föreskriften men framförallt satsar de på kommunikation ut till företagen.

Per Mattisson 
Revision & affärsrådgivning