Nu!

Redan från och med nu på söndag (1 juli 2018) ska en del företag börja redovisa på det nya sättet. Detta gäller dem som har verksamhet inom restaurang, tvätteri, frisör eller bygg som är skyldiga att föra personalliggare och som har 16 anställda eller fler. Av byggföretagen omfattas de som har SNI-kod 41, byggande av hus.

Nästa år ...

Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla för samtliga övriga arbetsgivare i Sverige — även myndigheter, A-kassor och andra utbetalare.

Hur?

Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare.

På det här sättet blir utbetalda löner och avdragen skatt redan från början kopplade till respektive anställd. Och eftersom redovisningen sker månadsvis blir det lättare för både arbetsgivare och anställd att snabbt få koll på att det blir rätt, menar Skatteverket.

Att tänka på

Det är bland annat viktigt att du säkerställer att ditt företags lönesystem är uppdaterat för att kunna hantera arbetsgivardeklaration på individnivå, och att dina lönehanteringsrutiner passar det nya sättet att redovisa.

Läs mer om vad som gäller och hur du ska deklarera på Skatteverkets hemsida.

Bengt R Andersson

Organisations- och affärsutveckling

Bengt R Andersson är revisor tillika Resursgruppens grundare och huvudägare. Bengt är en av våra främsta rådgivare inom organisations- & affärsutveckling.

 

E-post: bengt.andersson@resursgruppen.se