Lästid: 1,5 min

Lite mer sans och balans.

Regeringen anger bl a att företag och dess ägare ska ha goda skattemässiga villkor och beskattningen ska ske effektivt. Man vill också stimulera företagande och investeringar för att skapa nya arbetstillfällen. Utformningen av regelverket har stor betydelse för incitamenten att starta och utveckla företag, och man vill därför skapa en bättre balans som ökar entreprenörskap, arbetstillfällen och tillväxt samt förhindra inkomstomvandlingen.

Kanske, kanske inte, kanske...

Förändringarna sedan skattereformen 1990 har medfört att reglerna blivit alltmer förmånliga för delägare i fåmansföretag och därmed möjligheterna till inkomstomvandling från tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster ökat. Man konstaterar också att de gränsbelopp som beräknas varje år är större än vad som faktiskt utnyttjas, varför anledning finns att se över regelverket i begränsande syfte. De regler som utredningen ska analysera och ev förändra är:

  • Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln.
  • Förutsättningarna att få använda förenklingsregeln.
  • Reglerna för att beräkna kapitalavkastning.
  • Storleken och förutsättningarna att få beräkna lönebaserat utrymme.
  • Reglerna om sparat utdelningsutrymme.
  • Takreglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget tjänst.
  • Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst både inom och över takbeloppen.

Planera ditt ägande redan nu.

Utgångspunkten från regeringen är att förändringarna ska leda till ökade skatteintäkter. Utredningen ska vara klar 1 september 2016 och de nya reglerna kommer förmodligen inte träda i kraft förrän tidigast 2017. Ändå finns det redan nu anledning för ägare i fåmansbolag att vara medvetna och planera sitt ägande strategiskt framåt. Det gäller såväl ägare med stora sparade gränsbelopp eller betydande eget kapital i bolaget, som planer på att sälja sitt bolag eller som står inför generationsskiften.

Per Mattisson
Revision & affärsrådgivning