Jag blev distansrevisorns ansikte.

Vilken är din roll på byrån?

Jag är revisor. Blev auktoriserad 2019. Två veckor senare föddes mitt 3:e barn. Sedan kom pandemin. Jag blev distansrevisorns ansikte.

Hur kändes det?

Även om jag når allt jag behöver som revisor genom min dator, så finns det ett stort värde i att träffa kunden. Inte bara genom videomöten, utan i verkligheten. Videomöten är inget man småpratar i — man avbryter varandra, man hör inte vad man de andra säger och många känner sig obekväma. 

Men nu är du tillbaka?

Nu är jag på kontoret tre dagar i veckan. Det känns oerhört befriande och givande att kunna få träffa de nya kunderna i verkligheten, det gör en stor skillnad att få en person till revisionsberättelsen. Och att träffa sina kollegor igen — jag hade gärna varit här alla dagar i veckan för bara det sociala. Men så underlättar det för vardagspusslet att jobba lite hemifrån också. Jag tror det är en bra modell för alla.

Hur länge har du varit på Resursgruppen?

Sedan 2017.

Vad gjorde du innan?

Jag var revisorsassistent på en större byrå i Stockholm, började där direkt efter universitetet. När jag och min man flyttade hit till Skåne fortsatte jag på deras kontor i Malmö. 

Efter mötet med Bengt förstod jag ganska snabbt att jag borde ge det hela en chans till — prova livet på en lite mindre byrå.

Varför bytte du arbetsplats?

Jag hade egentligen tänkt sluta helt med revision. Jag jobbade jämt och var en liten utbytbar del i ett stort maskineri. Jag upplevde branschen som karriärshetsig och hierarkisk. Jag kunde sitta en hel vecka i ett konferensrum och granska varulager. Jag var jämt ute hos kund och kände inte att jag hörde hemma riktigt någonstans. Så fick jag ett tips om Resursgruppen. Efter mötet med Bengt förstod jag ganska snabbt att jag borde ge det hela en chans till — prova livet på en lite mindre byrå. 

Och hur upplever du skillnaden?

Det första som slog mig när jag började på Resursgruppen var det familjära klimatet och att det samtidigt kunde vara högt i tak. Här hade man roligt, och det skämtades en hel del redan första dagen. Arbetsuppgifterna var också betydligt mer stimulerande och utvecklande. Jag känner att jag tillför något här, att jag är värdefull. Här har jag fått vänner för livet. 

På vilket sätt är arbetsuppgifterna mer stimulerande?

Dels handlar det om att jag här ansvarar för hela revisionen, från planeringen till dess att revisionen är klar, och dels om att man är mer närvarande i kundens verklighet på den här byrån. Jag förstår kunderna bättre och det gör att de får en mer kvalitativ rådgivning.

Vad är det viktigaste i din roll?

En revisors huvudsakliga roll är att kvalitetssäkra företagets redovisning och ge kunden en trygghet. Men det handlar också om att kunna vara rådgivare i en del viktiga frågor. 

Som människa upptäcker jag de mänskliga misstagen.

Kommer du att ersättas av AI en vacker dag?

Min bedömningen är att det nog kan gå till en viss gräns. Men att hitta fel i bokföringen är en sak, svårigheten ligger framförallt i bedömningen av de gränsfall som ofta uppstår. Och då den mänskliga faktorn gör att det blir fel. Som människa upptäcker jag de mänskliga misstagen. Som människa har jag också förtroendet att resonera med kunden och komma med olika råd.   

Nu kanske den som läser detta vill ställa en fråga till dig?

Visst — klicka bara här och mejla mig direkt. Jag svarar mer än gärna, så fort jag kan.