Först lite kort om vad du bör göra nu på en gång:

 • Kassaflödet är nummer ett som du säkert gissat — gör en likviditetsbudget.
 • Ändra din prelskatt, det är onödigt att betala för mycket.
 • Kontrollera så att du inte har börjat knapra på aktiekapitalet.
 • Ansök om sänkta arbetsgivaravgifter.

Detta är din short-list på det viktigaste. Klistra fast den på på näthinnan, skärmen eller en gul lapp. Ta tag i denna short-list direkt, själv eller med hjälp av din redovisningskonsult. Allt finns beskrivet mer i detalj här nedan, tillsammans med resterande punkter som du behöver fundera över och fatta beslut kring inom kort därefter.

Lycka till!

De senaste uppdateringarna (samlade från artikeln nedan).

Här samlar vi det senaste som har hänt angående det stöd och den hjälp du kan få, men också när vi vill lyfta något aktuellt som berör det som är angivet i artikeln i sin helhet.

 • Nytt stödpaket till näringslivet (uppdaterad 30 april)
  Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har kommit med ett nytt stödpaket för företag som har ett omsättningsbortfall. Ersättningen är mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader exkl. lönekostnaderna för mars och april 2020. Ett krav är att företaget haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret och att omsättningstappet är minst 30% under mars och april jämfört med föregående år för samma månader. Läs mer i artikeln nedan.

 • Tillägg om korttidsarbete (uppdaterad 14 april) 
  Nytt för korttidsarbete är att under månaderna maj, juni, juli är det även möjligt att söka stöd för upp till 80% av arbetstiden istället för dagens 60%. Ändringen gäller både för dem som redan har sökt stödet och för dem som söker framgent. Läs mer om korttidsarbete nedan.

 • Sänkt ränta på likviditetsförstärkningen (uppdaterad 17 april)
  Regeringens förslag är att endast en ränta på 1,25% tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därefter tillkommer en anståndavgift på 0,2% per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år, eller 1,6% under det första halvåret, uttryckt som årsränta. (Jämfört med nuvarande regler där den sammantagna räntan motsvarar en avdragsgill ränta på 6,6% per år innebär sänkningen att räntenivån mer än halveras på årsbasis. Läs mer om likviditetsförstärkningen nedan.

Så, det var det senaste. Nu till hela listan…

1. Staten och kapitalet.

Som du vet har regeringen med brett stöd i riksdagen presenterat ett krispaket med åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna. Den främsta anledningen till att man gör detta är för att hålla näringslivet flytande och säkra så många jobb som möjligt. Så här ser krispaketet ut i sin enkelhet, vad du kan göra och var du kan läsa mer:

 • Nytt stödpaket till näringslivet 
  Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna har kommit med ett nytt stödpaket för företag som har ett omsättningsbortfall. Ersättningen är mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader exkl. lönekostnaderna för mars och april 2020. Ett krav är att företaget haft en omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret och att omsättningstappet är minst 30% under mars och april jämfört med föregående år för samma månader. Stödet kan beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket.

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  Under mars till juni 2020 kan du som företag få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna och enbart betala ålderspensionsavgiften för bruttolöner upp till 25 000 kr/person och månad. Maximal lättnad per person blir då 5 300 kr/person och månad. Nedsättningen gäller för maximalt 30 av dina anställda. Du har till den 14 april på dig att göra arbetsgivardeklarationen för mars. Allt du behöver göra är att kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften. Motsvarande lättnad för enskilda näringsidkare sker genom nedsättning av egenavgifterna.

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
  För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran. Gäller för tiden april – juni och kan ansökas hos Länsstyrelsen fr.o.m. 1 juli.

 • Möjlighet att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott
  Enskilda firmor eller delägare i handelsbolag vars verksamhet drabbats hårt av virusutbrottet kan avsätta hela firmans överskott (upp till 1 miljon kronor) för 2019, till en periodiseringsfond. En konsekvens kan dock bli att man sänker sin SGI.

 • Utökat anstånd på moms
  Utökat anstånd på momsinbetalningar gäller nu även de minsta företagen som betalar moms årsvis.

 • Lånegaranti
  Det föreslås en ny lånegaranti från staten till banken där staten tar 70% av risken för nya lån som ditt företag behöver ta för att hantera krisen. Villkoren är att ditt företag är livskraftigt under normala omständigheter och att ägare, styrelse och ledningen inte gör uttag utöver normalt löneuttag.

Är du det minsta osäker ifall du bör utnyttja en likviditetsförstärkning — ta kontakt med oss för att diskutera din situation.

 • Likviditetsförstärkning
  En likviditetsförstärkning till drabbade företag från Skatteverket har också föreslagits. Förslaget träder inte i kraft förrän den 7 april 2020, men gäller för redovisningsperioder som infaller mellan januari och september 2020. Detta innebär att de företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten tillfälligt återbetalad från Skatteverket. Likviditetsförstärkningen ges genom anstånd för betalning till skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari. Ansökan kommer att kunna göras direkt hos Skatteverket efter att lagförslaget träder i kraft. Företag som missköter sin ekonomi eller som har skatteskulder kan inte få anstånd. Skatteverket har nu gått ut med att man inte blir personligt ansvarig för förfallna skatter som man har fått anstånd med enligt de nya reglerna.

Det är viktigt att påpeka att denna likviditetsförstärkning egentligen är ett lån. Pengarna ska tillbaka inom ett år och till en ränta motsvarande 3,1%. (Regeringens senaste förslag är att endast en ränta på 1,25% tas ut under de första sex månaderna av anståndet. Därefter tillkommer en anståndavgift på 0,2% per månad. Detta motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år, eller 1,6% under det första halvåret, uttryckt som årsränta.) Trots detta kan det vara en nödvändig och snabb åtgärd för många företag för att undvika en snabb kollaps.


Ditt företag kanske inte måste, eller ens bör, ta denna tillfälliga hjälp? Därför är det viktigt att du snabbt räknar och funderar på om ditt företag är i ett läge där du verkligen är i behov av stärkt likviditet genom detta lån eller om du klarar dig på att enbart dra ner på kostnaderna på ett smart sätt. Och om du redan innan krisen varit på randen till konkurs bör du inte, eller kan inte, dra på dig ett lån. Det kan kosta dig dyrt som ägare då du kan bli personligen återbetalningsskyldig.

Är du det minsta osäker ifall du bör utnyttja en likviditetsförstärkning — ta kontakt med oss för att diskutera din situation. Alla företag har väldigt olika förutsättningar och behov vad gäller detta stöd.

 • Korttidsarbete
  Korttidsarbete införs från och med den 16 mars. Tillämpning av reglerna om korttidsarbete föreslås för att förhindra stora varsel. Reglerna innebär att företag som drabbas av allvarliga ekonomiska svårigheter kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar. Korttidsarbete innebär att den anställde permitteras 20, 40, 60% eller 80% av sin ordinarie arbetstid. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön — staten betalar stöd för en stor del av lönen — för den tiden den anställde inte arbetar. Ansök och läs mer om vad som gäller på Tillväxtverket.

 • Slopat karensavdrag
  För att minska smittspridningen i samhället i hopp om att folk ska stanna hemma istället för att jobba sjuka, slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Du som arbetsgivare gör karensavdraget som vanligt och den anställde ansöker därefter om återbetalning hos Försäkringskassan.

 • Staten tar sjuklöneansvaret
  I samband med det slopade karensavdraget föreslår också regeringen att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Detta för att avlasta dig som företagare från att behöva betala ut sjuklön de första 14 dagarna innan Försäkringskassan tar över.

 • Inget läkarintyg
  Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

2. Hjälp till självhjälp.

Vad kan och bör du som företagare mer ta tag i, förutom det stöd som ”kommer från ovan”? Alla har helt olika förutsättningar när det handlar om att följa förändringen och vara kreativ med affären, gå ner i viloläge och jobba hemifrån. Men det finns konkreta företagsekonomiska åtgärder som gäller de flesta just nu, här följer de viktigaste.

 • Ändra din prelskatt
  Betalar du kanske för mycket i preliminärskatt? Skatteverket understryker möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Begäran om omprövning gör du enklast via tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets hemsida.

 • Fakturera direkt
  Glöm inte att fakturera så fort du har utfört din tjänst eller levererat din vara och bevaka att dina kundfordringar kommer in.

 • Gör en likviditetsbudget
  Det viktigaste just nu är cash flow, gör därför en likviditetsbudget för de kommande 3–6 månaderna så du får grepp om hur din situation ser ut och vad du behöver göra. En likviditetsbudget är en uppställning över hur mycket pengar du har i kassan nu, plus budgeterade inbetalningar, minus budgeterade utbetalningar, vilket ger den budgeterade kassabehållningen vid periodens slut. Gör det enkelt själv på Verksamt.se eller hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • Håll dig uppdaterad
  Enligt nuvarande lag om stöd till korttidsarbete är det Skatteverket som hanterar utbetalningarna till arbetsgivarna av stödet. I samma lagstiftning finns också begränsningar och regler om återbetalningsskyldighet om stödet betalats felaktigt. Dessa kan komma att gälla även för korttidspermittering som kan ses som en utökning av korttidsarbetesreglerna. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare funderar på att ansöka om stöd håller dig uppdaterad om vad som krävs. Följ utvecklingen och vad som gäller för dig som företagare här på Resursgruppens sida, på Regeringen.se och på Verksamt.se!

 • Prata med din bank
  Prata med din bank om hur din situation ser ut och om du kan få förlängda krediter. Du som är kund hos Resursgruppen ska inte tveka att kontakta oss om du behöver rätt underlag inför dialogen med din bank.

 • Skydda dig!
  Sist men inte minst, om halva aktiekapitalet är förbrukat så måste ni i styrelsen (du själv i ägarledda bolag) upprätta en kontrollbalansräkning. Gör ni inte detta inträder ett personligt ansvar för styrelsen för kommande skulder. Om du är osäker på hur balansräkningen ser ut just nu, och hur prognosen ser ut, bör du snabbt stämma av med din redovisningskonsult.

3. Hur kan vi på Resursgruppen stå till tjänst?

Som vi nämnt ovan kan vi underlätta för dig på några olika punkter i dagsläget — framförallt som bollplank inför olika beslut om ekonomiska åtgärder såsom besparingar, effektiviseringar, utgiftsnedskärningar men också inför ansökningar om anstånd, förlängda krediter hos banken, preliminärskatteändring och kommande likviditetsförstärkning från Skatteverket.

Vi följer dagligen utvecklingen av läget i Sverige och vidtar allmänna försiktighetsåtgärder vad gäller vår egen arbetsplats, utan att det ska gå ut över vårt samarbete. Lyckligtvis kan mycket av vårt arbete utföras var som helst och möten kan ske via telefon eller digital videolänk. Fysiska kundmöten sker enligt överenskommelse mellan dig som kund och våra medarbetare. Våra medarbetare uppmanas att hålla sig hemma om de känner någon form av förkylningssymtom eller att arbeta hemifrån om de känner sig oroliga eller har någon i sin närhet som kan vara drabbad.

På det stora hela gör vi allt för att försöka vara så närvarande vi kan för din skull.

Ring, så hjälper vi dig!