Innan du läser vidare, här kommer en kort sammanfattning av vad du bör göra nu på en gång:

 • Kassaflödet är nummer ett som du säkert gissat — gör en likviditetsbudget.
 • Ändra din prelskatt, det är onödigt att betala för mycket.
 • Kontrollera så att du inte har börjat knapra på aktiekapitalet.
 • Ansök sedan om sänkta arbetsgivaravgifter när det är dags för det, mer info nedan.

Detta är din short-list på det viktigaste. Klistra fast den på på näthinnan, skärmen eller en gul lapp och ta tag i den direkt, själv eller med hjälp av din redovisningskonsult. Allt finns beskrivet mer i detalj här nedan, tillsammans med resterande punkter som du behöver fundera över och fatta beslut kring inom kort därefter.

Lycka till!

De senaste uppdateringarna (samlade från artikeln nedan).

Här samlar vi det senaste som har hänt angående det stöd och hjälp du kan få men också om vi vill lyfta något aktuellt som berör det som är angivet i artikeln i sin helhet nedan.

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  Under mars till juni 2020 föreslås en nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att du som företag enbart behöver betala ålderspensionsavgiften för bruttolöner upp till 25 000 kr/person och månad. Maximal lättnad per person blir då 5 300 kr/person och månad. Nedsättningen gäller för maximalt 30 av dina anställda. För att undvika onödiga omprövningar, vänta med arbetsgivardeklarationerna till efter att detta beslutet (med största sannolikhet) träder i kraft 6 april. Du har till den 14 april på dig att göra arbetsgivardeklarationen. (Allt du behöver göra är att kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften.) Motsvarande lättnad för enskilda näringsidkare sker genom nedsättning av egenavgifterna.

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
  För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran.

 • Möjlighet att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott
  Enskilda firmor eller delägare i handelsbolag vars verksamhet drabbats hårt av virusutbrottet kan avsätta hela firmans överskott (upp till 1 miljon kronor) för 2019, till en periodiseringsfond. En konsekvens kan dock bli att man sänker sin SGI.

 • Uppdaterad likviditetsförstärkning
  Skatteverket har nu gått ut med att man inte blir personligt ansvarig för förfallna skatter som man har fått anstånd med enligt de nya reglerna. Läs mer om likviditetsförstärkningen nedan.

 • Utökat anstånd på moms
  Utökat anstånd på momsinbetalningar gäller nu även de minsta företagen som betalar moms årsvis.

 • Ny lånegaranti
  Det föreslås en ny lånegaranti från staten till banken där staten tar 70% av risken för nya lån som ditt företag behöver ta för att hantera krisen. Villkoren är att ditt företag är livskraftigt under normala omständigheter och att ägare, styrelse och ledningen inte gör uttag utöver normalt löneuttag.

Staten och kapitalet.

På grund av det pågående virusutbrottet har regeringen med brett stöd i riksdagen presenterat ett krispaket med åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna. Den främsta anledningen till att man gör detta är för att hålla näringslivet flytande och säkra så många jobb som möjligt till det värsta är överblåst. Så här ser krispaketet ut i sin enkelhet och vad du kan göra.

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
  Under mars till juni 2020 föreslås en nedsättning av arbetsgivaravgifterna så att du som företag enbart behöver betala ålderspensionsavgiften för bruttolöner upp till 25 000 kr/person och månad. Maximal lättnad per person blir då 5 300 kr/person och månad. Nedsättningen gäller för maximalt 30 av dina anställda. För att undvika onödiga omprövningar, vänta med arbetsgivardeklarationerna till efter att detta beslutet (med största sannolikhet) träder i kraft 6 april. Du har till den 14 april på dig att göra arbetsgivardeklarationen. Motsvarande lättnad för enskilda näringsidkare sker genom nedsättning av egenavgifterna.

 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
  För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran.

 • Möjlighet att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott
  Enskilda firmor eller delägare i handelsbolag vars verksamhet drabbats hårt av virusutbrottet kan avsätta hela firmans överskott (upp till 1 miljon kronor) för 2019, till en periodiseringsfond. En konsekvens kan dock bli att man sänker sin SGI.

 • Utökat anstånd på moms
  Utökat anstånd på momsinbetalningar gäller nu även de minsta företagen som betalar moms årsvis.

 • Ny lånegranti
  Det föreslås en ny lånegaranti från staten till banken där staten tar 70% av risken för nya lån som ditt företag behöver ta för att hantera krisen. Villkoren är att ditt företag är livskraftigt under normala omständigheter och att ägare, styrelse och ledningen inte gör uttag utöver normalt löneuttag.

Är du det minsta osäker ifall du bör utnyttja en likviditetsförstärkning — ta kontakt med oss för att diskutera din situation.

 • Likviditetsförstärkning
  En likviditetsförstärkning till drabbade företag från Skatteverket har också föreslagits. Förslaget träder inte i kraft förrän den 7 april 2020, men gäller för redovisningsperioder som infaller mellan januari och september 2020. Detta innebär att de företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten tillfälligt återbetalad från Skatteverket. Likviditetsförstärkningen ges genom anstånd för betalning till skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari. Ansökan kommer att kunna göras direkt hos Skatteverket efter att lagförslaget träder i kraft. Företag som missköter sin ekonomi eller som har skatteskulder kan inte få anstånd. Skatteverket har nu gått ut med att man inte blir personligt ansvarig för förfallna skatter som man har fått anstånd med enligt de nya reglerna.

Det är viktigt att påpeka att denna likviditetsförstärkning egentligen är ett lån med ganska hög ränta. Pengarna ska tillbaka inom ett år och till en ränta av ca 6,6% samt en anståndsavgift. Trots det kan det vara en nödvändig och snabb åtgärd för många företag för att undvika en snabb kollaps.

Ditt företag kanske inte måste, eller ens bör, ta denna tillfälliga hjälp? Därför är det viktigt att du snabbt räknar och funderar på om ditt företag är i ett läge där du verkligen är i behov av stärkt likviditet genom detta lån eller om du klarar dig på att enbart dra ner på kostnaderna på ett smart sätt. Och om du redan innan krisen varit på randen till konkurs bör du inte, eller kan inte, dra på dig ett lån. Det kan kosta dig dyrt som ägare då du kan bli personligen återbetalningsskyldig.

Är du det minsta osäker ifall du bör utnyttja en likviditetsförstärkning — ta kontakt med oss för att diskutera din situation. Alla företag har väldigt olika förutsättningar och behov vad gäller detta stöd.

 • Korttidspermittering
  Korttidspermittering införs från och med den 16 mars. Tillämpning av reglerna om korttidsarbete föreslås för att förhindra stora varsel. Reglerna innebär att företag som drabbas av allvarliga ekonomiska svårigheter kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att genomföra uppsägningar. Korttidspermittering innebär att den anställde permitteras 20, 40 eller 60% av sin ordinarie arbetstid. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön — staten betalar stöd för en stor del av lönen — för den tiden den anställde inte arbetar.

 • Slopat karensavdrag
  För att minska smittspridningen i samhället i hopp om att folk ska stanna hemma istället för att jobba sjuka, slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Du som arbetsgivare gör karensavdraget som vanligt och den anställde ansöker därefter om återbetalning hos Försäkringskassan.

 • Staten tar sjuklöneansvaret
  I samband med det slopade karensavdraget föreslår också regeringen att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Detta för att avlasta dig som företagare från att behöva betala ut sjuklön de första 14 dagarna innan Försäkringskassan tar över.

 • Inget läkarintyg
  Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

Hjälp till självhjälp.

Vad kan och bör du som företagare mer ta tag i, förutom det stöd som ”kommer från ovan”? Alla har helt olika förutsättningar när det handlar om att följa förändringen och vara kreativ med affären, gå ner i viloläge och jobba hemifrån. Men det finns konkreta företagsekonomiska åtgärder som gäller de flesta just nu, här följer de viktigaste.

 • Prata med din bank
  Först och främst bör du prata med din bank om hur din situation ser ut och om du kan få förlängda krediter. Det föreslås en ny lånegaranti från staten till banken där staten tar 70% av risken för nya lån som ditt företag behöver ta för att hantera krisen. Villkoren är att ditt företag är livskraftigt under normala omständigheter och att ägare, styrelse och ledningen inte gör uttag utöver normalt löneuttag. Du som är kund hos Resursgruppen ska inte tveka att kontakta oss om du behöver rätt underlag inför dialogen med din bank.

 • Ändra din prelskatt
  Betalar du kanske för mycket i preliminärskatt? Skatteverket understryker möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Begäran om omprövning gör du enklast via tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets hemsida.

 • Fakturera direkt
  Glöm inte att fakturera så fort du har utfört din tjänst eller levererat din vara och bevaka att dina kundfordringar kommer in.

 • Gör en likviditetsbudget
  Det viktigaste just nu är cash flow, gör därför en likviditetsbudget för de kommande 3–6 månaderna så du får grepp om hur din situation ser ut och vad du behöver göra. En likviditetsbudget är en uppställning över hur mycket pengar du har i kassan nu, plus budgeterade inbetalningar, minus budgeterade utbetalningar, vilket ger den budgeterade kassabehållningen vid periodens slut. Gör det enkelt själv på Verksamt.se eller hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • Håll dig uppdaterad
  Enligt nuvarande lag om stöd till korttidsarbete är det Skatteverket som hanterar utbetalningarna till arbetsgivarna av stödet. I samma lagstiftning finns också begränsningar och regler om återbetalningsskyldighet om stödet betalats felaktigt. Dessa kan komma att gälla även för korttidspermittering som kan ses som en utökning av korttidsarbetesreglerna. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare funderar på att ansöka om stöd håller dig uppdaterad om vad som krävs. Följ utvecklingen och vad som gäller för dig som företagare här på Resursgruppens sida, på Regeringen.se och på Verksamt.se!

 • Skydda dig!
  Sist men inte minst, om halva aktiekapitalet är förbrukat så måste ni i styrelsen (du själv i ägarledda bolag) upprätta en kontrollbalansräkning. Gör ni inte detta inträder ett personligt ansvar för styrelsen för kommande skulder. Om du är osäker på hur balansräkningen ser ut just nu, och hur prognosen ser ut, bör du snabbt stämma av med din redovisningskonsult.

Hur kan vi på Resursgruppen stå till tjänst?

Som vi nämnt ovan kan vi underlätta för dig på några olika punkter i dagsläget — framförallt som bollplank inför olika beslut om ekonomiska åtgärder såsom besparingar, effektiviseringar, utgiftsnedskärningar men också inför ansökningar om anstånd, förlängda krediter hos banken, preliminärskatteändring och kommande likviditetsförstärkning från Skatteverket.

Vi följer dagligen utvecklingen av läget i Sverige och vidtar allmänna försiktighetsåtgärder vad gäller vår egen arbetsplats, utan att det ska gå ut över vårt samarbete. Lyckligtvis kan mycket av vårt arbete utföras var som helst och möten kan ske via telefon eller digital videolänk. Fysiska kundmöten sker enligt överenskommelse mellan dig som kund och våra medarbetare. Våra medarbetare uppmanas att hålla sig hemma om de känner någon form av förkylningssymtom eller att arbeta hemifrån om de känner sig oroliga eller har någon i sin närhet som kan vara drabbad.

På det stora hela gör vi allt för att försöka vara så närvarande vi kan för din skull.

Ring, så hjälper vi dig!