Hittills har allt gått bra. 

Allt börjar med att du startar en verksamhet kring någonting du brinner för, som du kan på dina fem fingrar. Det går bra. Du anställer en vän. Och en till. Åtminstone blir ni några stycken ganska fort. Där landar ni ett tag. Ni är en liten grupp. Ni blir tajta.

Vänner emellan finns de sociala kopplingarna som är så viktiga för ett bra samarbete. Koderna är kända. Ni har en tillgänglighet och en snabbhet i kommunikationen. Känslan för varandra skapar också en förståelse och en ömsesidig respekt. Så som det ofta är med vänner. Tills den dagen det skär sig rejält.

Hittills hade ju allt gått bra. Vad hände egentligen? Sades det för mycket mellan raderna? Blev det för många outtalade förväntningar? Eller började allt spricka först den dagen ni anställde två okända kompetenser?

De vanligaste missarna är de som kostar mest.

När du är ett litet bolag ligger sällan HR högst upp på listan. Kanske för att detta känns som något bara stora bolag sysslar med. Kanske för att den direkta nyttan med HR är svår att greppa. Inte sällan uppfattas HR som en ganska luddig funktion, ibland till och med som en administrativ börda. Om jag skulle ringa idag och fråga om ni vill ha lite stötting med er HR, så är det stor sannolikhet att ni är inne i en fas där ni behöver fokusera all energi på företagets affär och utveckling.

Det är lätt att glömma att personalen är företagets viktigaste resurs, inte minst när det kommer till företagets affär och utveckling. Välmående och motiverad personal driver din verksamhet framåt och hjälper dig att lyckas. Just därför är arbetet med HR grundläggande. Speciellt om du vill vara livskraftig, långsiktig och kunna växa på ett tryggt och lönsamt sätt. Oavsett storlek.

Faktum är att just mindre bolag är de som är mest sårbara. Inte sällan är det små saker som förbises. Det där med semesterlön till exempel, det kanske ni löser på ett eget sätt idag. Och pensionen, den har ni inte hunnit ta tag i än. Det fungerar så länge du har ett bolag där du själv är den enda som får ett lönekuvert. Men från den dagen du anställer någon som inte är i ledande position så vill det till att du har koll på de grundläggande rättigheterna samt dina skyldigheter som arbetsgivare.

Kanske en no-brainer, men det räcker inte med ett friskvårdsbidrag och sedan är allt klart.

Ett ansvar som ger resultat.

HR har inte bara att göra med lagar och regler. Ett gott HR-arbete omfamnar såväl människan som hela processen — från och med själva rekryteringen, on-boarding av nyanställda, hela anställningstiden på företaget och slutligen avskedet. Många tänker inte på hur mycket rätt rekrytering är värd förrän man försöker bli av med fel person. Och man inser sällan hur betydande det är för företagets framgång tills man blir av med bra människor.

I grund och botten får du ett ansvar för en annan människa när du anställer någon. Ju bättre du sköter det ansvaret — tar hand om personen både som individ och som medspelare i gruppen — desto bättre kommer alla att trivas, blomstra och prestera.

Kanske en no-brainer, men det räcker inte med ett friskvårdsbidrag och sedan är allt klart.

Det är alltid svårt att räkna på konkreta siffror för specifika situationer och bolag. Men forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan de anställdas välmående och företagets resultat på lång sikt. Låt säga att en eller några av dina anställda mår ganska dåligt — det är inte helt osannolikt att anta att de presterar 50 % samtidigt som de lyfter en lön för 100 %. Tyvärr är det lätt att söka efter klassiska effektivitetsåtgärder, vilket kommer att bli kontraproduktivt. Egentligen handlar det ju om ”de där mjuka sakerna”.

Kort och gott har du som företagare allt att tjäna på att folk mår bra.

Däremot kan du med relativt enkla medel stärka din roll och snabbt vinna resultat.

Underlättar ditt ledarskap.

Så fort du anställer människor blir du också ledare. Det kanske inte känns så i början men med tiden växer ansvaret och plötsligt matchar inte din nya roll de personliga visioner du hade när du en gång startade allt.

Men känn ingen sorg, ledarskapet blir lättare om du har HR-grunden på plats. Därför bör du också ta hjälp med detta arbete. Det innebär inte att du som ledare avsäger dig ansvaret för dina medarbetare eller slutar vara en bärande del av kulturen — det kan du inte heller i lagens mening. Däremot kan du med relativt enkla medel stärka din roll och snabbt vinna resultat.

Du som ledare skapar gemenskapen i gruppen och sätter prägel på kulturen. Den psykiska hälsan på en arbetsplats bestäms mycket av hur bra sammanhållningen är och hur väl du som ledare kan se, känna och höra de anställda. Därför är det viktigt att du som ledare deltar i olika sociala aktiviteter. Ett bra exempel är frukosten — det ger tydliga resultat att ha gemensamma frukostar där ledaren är med på ett naturligt sätt. Friskvårdsbidrag är inte dåligt men det bör vara ett komplement till annan friskvård på bolaget.

Genom att jobba med HR och använda de verktyg som erbjuds kan du skapa en mätbarhet som kan användas som underlag för beslut för att ge ett bättre resultat.

Bygg världens bästa arbetsplats.

Om jag skulle få uttrycka mig lite krasst skulle jag säga att HR är det bästa verktyget för ledningen att arbeta med arbetsplatsens välmående och prestationsförmåga. Ett välskött och förebyggande HR-arbete leder på sikt till ett starkt varumärke och en arbetsplats dit hög kompetens söker sig.

Jag vill därför ge tre råd:

– Var öppen och tydlig med er policy, olika skyldigheter och förmåner, förväntningar och rutiner. Då vet alla vad som gäller, är förberedda och kan vara proaktiva — inte minst du själv.

– Genom att jobba med HR och använda de verktyg som erbjuds kan du skapa en mätbarhet som kan användas som underlag för beslut för att ge ett bättre resultat.

– När rutinerna har satt sig och när du har kommit in bättre i uppföljning och åtgärder så kan företaget istället vända på steken — att arbeta förebyggande istället för att motverka sjukskrivningar och sjukvård.

Om du är liten, börja enkelt.

Du ska alltså lyckas hitta rätt medarbetare, se till att de får den utbildning som krävs längs vägen och få dem att trivas och blomstra. Förutom detta ska du följa alla lagar och regler kring arbetsrätt, semesterrätt, pensionsavsättningar, ditt rehabiliteringsansvar och vad som ska rapporteras till vilken myndighet och när. Listan kan göras lång. Var ska du börja?

Lugn, det finns hjälp. Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens inom allt som rör HR & lön. För det första finns både tid och pengar att tjäna genom att använda befintliga smarta lösningar för personalhandböcker, rapportering och inte minst vår kompetens kring avtal, lagar och regler. Men börja med att styra upp det där med frukostar, dra inte in på frukt och kaffe — det sociala är kittet!

Hör du av dig till mig någon dag när du sitter med eftermiddagskoppen och funderar på hur du ska få ihop alltsammans — eller om du bara har en kort fråga. Jag lovar att snabbt hitta en lösning eller ett förslag på hur vi bäst kan kompletterar din organisation.

Sedan är du snart inne i en positiv spiral.

Anna Christensson

HR & lön

Anna Christensson är ansvarig för HR & lön på Resursgruppen. Anna värderar tiden med sig själv lika högt som tiden med vänner och familj. En balans i livet hon menar är viktig för helheten och välbefinnandet, inte minst i dagens samhälle som konstant kräver människors tillgänglighet.

 

E-post: anna.christensson@resursgruppen.se