Alla ska med.

Att växa innebär att roller och befattningar ofta ändras och utvecklas. Det behövs översyn av processer, system, policys och rutiner. Att bli större genom att ta mark på marknaden, göra långsiktiga satsningar och få tillökning av personalen är en slags utveckling och förändring av en organisation. Ett annat sätt kan vara då ett företag blir föremål för uppköp eller samgående. Då kan det medföra snabbare förändringar av såväl funktioner, roller som system och redovisningsregler.

Små steg. Stora kliv.

Vid de flesta organisationsförändringar påverkas både personalen och arbetsuppgifterna. Därför är det viktigt att satsa på utvecklingen av medarbetarna. Att kunna erbjuda bra utbildning och kompetensutveckling samt att jobba med ledarskap och coachning i en organisation är avgörande för att lyckas. Men det är lätt att glömma att att förändring sker konstant i vår vardag, och att utveckling måste ske för varje varv jorden snurrar. Alla bolag behöver jobba kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete, inte minst då marknadens krav ständigt förändras.

Någon att hålla i handen.

Resursgruppen erbjuder många bra lösningar vid en organisationsutveckling eftersom vi kan hjälpa till med bland annat projektledning, coachning, extra redovisningshjälp samt interimslösningar för att hjälpa dig över stora utvecklingssteg och kompetensglapp. Ofta har din organisation inte tid att vänta, och ofta berör en förändring många olika avdelningar och roller. Genom oss får du tillgång till specialisthjälp genom vårt stora nätverk i branschen.

Bengt R Andersson
Organisations- och affärsutveckling