Till att börja med — ta ut lön.

När du som aktiebolagsägare tar ut lön är 31,42 procent av lönen arbetsgivaravgifter som du betalar in till Skatteverket. 10,21 procent av arbetsgivaravgifterna är ålderspensionsavgift. Och det funkar på samma sätt för dina anställda. I likhet med vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som utgörs av 7 procent av den lön du skattar för. Så, om du inte stoppar något i lönekuvertet, blir det heller inget till de framtida nöjena.

Maxa inbetalningen till din allmänna pension.

För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 18 951 kronor (2017). Vid en lön på 41 859 (2017) kronor per månad maximerar du inbetalningen till din allmänna pension.

Du får spara själv.

Förutom allmän pension så får närmare 90 procent av alla anställda tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal eller frivilliga avtal på arbetsplatsen. Som företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande till pensionen. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension. Tar du ut en lön över brytpunkten för statlig skatt, cirka 37 000 kronor i månaden (2017), så behöver du dessutom sätta av 25,5 procent av det överskjutande beloppet till tjänstepensionen för att få motsvarande tjänstepension som en anställd.

Avdrag eller inte.  

Från och med, 2016, har inte löntagare längre rätt att dra av för privat pensionssparande. Om du som driver aktiebolag endast betalar in till allmän pension i bolaget har du rätt att göra avdrag med upp till 35 procent av lönen i din inkomstdeklaration. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 448 000 kronor (2017). Ditt företag betalar som vanligt arbetsgivaravgifter på hela lönen, men du slipper inkomstskatt på den del som motsvarar avdraget eftersom sparandet är avdragsgillt i din deklaration. Det blir förmånligt om ditt avdrag ryms ovanför gränsen för statlig skatt.

Om du tar ut en lön under ca 37 000 kronor i månaden och vill spara pengar till pensionen är det bättre att spara av dina redan skattade pengar. Ett sparande kan se ut på många sätt och det är bra att sprida ut det på olika sparformer. Till exempel genom att amortera på ditt bostadslån eller spara i fonder.

Kanske puttra vidare ett litet tag?

Från och med det år du fyller 66 reduceras arbetsgivaravgiften från 31,42 procent till 10,21 procent, det vill säga du betalar bara ålderspensionsavgift. Till detta kommer en särskild löneskatt på 6,15 procent, införd 2016. Sammantaget betalar du 16,36 procent i skatter och avgifter. Är du född 1937 och tidigare behöver du bara betala den särskilda löneskatten på 6,15 procent. Från och med det år du fyller 66 blir dessutom jobbskatteavdraget större än för personer som inte nått denna ålder. Därför kan det finnas anledning för en del att driva företaget vidare lite grann även efter 65 års ålder.

Per Mattisson

Revision & affärsrådgivning

Per Mattisson är ansvarig för revision och affärsrådgivning. Han är en av de som driver både byrån och kunderna framåt. Per hjälper många mindre ägarledda företag med planering och rådgivning och uppskattar den nära kontakten som det medför. Annars trivs han bäst i skogen.

 

E-post: per.mattisson@resursgruppen.se