Ta semester med gott samvete.

Sitter du eller någon annan på företaget och kämpar på egen hand med alla papper innan semestern? Eller har ni kanske en avdelning som behöver extra stöd med lönehantering och personalfrågor? Vi kan lösa det mesta, från det minsta till det största. Frågan är vilken utmaning som knackar mest på din axel just nu…

Vi har formulerat femton snabba frågor som belyser var de vanligaste missarna gömmer sig och vilka utmaningar de flesta företag behöver hjälp med för att få en trygg, rättssäker och effektiv process. Börja med att ställa frågorna till er själva — det hjälper er att börja formulera var skon klämmer. Ställ sedan samma frågor till oss!

1 —Hur följer ni lagar och regler? 

2 —Vet ni vilka myndigheter ni behöver rapportera till?

3 —Tolkar ni kollektivavtalen rätt? 

4 —Är era anställningsavtal onödigt komplicerade?

5 —Hur betalar ni ut rätt löner, i rätt tid?

6 —Och ger ni rätt förmåner, ersättningar och traktamenten?

7 —Håller ni er inom Skatteverkets regler och ramar?

8 —Kan ni lita på era lönesystem?

9 —Är era processer säkra och effektiva?

10 —Får ni kontinuerlig analys, prognos och uppföljning av löner och personal?

11 —Vet ni hur era medarbetare mår?

12 —Ser ni mönster och kan definiera problemen?

13 —Har ni ett bollplank till personalchef och ledningsgrupp?

14 —Har ni en anpassad personalhandbok?

15 —Efterföljs er personalpolicy?

Få en bra start på hösten.

Lyckas du rama in det hela, eller känns det som att skon klämmer lite över allt? Det bästa är ofta att ta tag i det du har framför dig just nu, resten brukar lösa sig sedan. Vi kan leverera på samtliga punkter — om det skulle behövas.

Brygg en kanna kaffe, skriv ut frågorna ovan och ring gärna mig på 046 – 210 00 55.
Så tar vi det därifrån!

Anna Christensson

HR & lön

Anna Christensson är ansvarig för HR & lön på Resursgruppen. Anna värderar tiden med sig själv lika högt som tiden med vänner och familj. En balans i livet hon menar är viktig för helheten och välbefinnandet, inte minst i dagens samhälle som konstant kräver människors tillgänglighet.

 

E-post: anna.christensson@resursgruppen.se