Bli helt hundra.

Ofta växer sig små problem snabbt till stora när det kommer till lönehantering och personalfrågor. Oavsett om det är du själv som arbetsgivare som sitter och kämpar med hela personalens löner in i det sista eller om du har någon annan som gör det, är det alltid du som är ytterst ansvarig att ni följer lagar och hanterar löner korrekt. Och många företag och organisationer gör tyvärr en del onödiga fel — utan att veta om det.

Därför kan det vara skönt med lite extra stöd och någon som kan hjälpa dig att säkerställa era processer.

Börja med att bara slå en signal till mig, Anna Christensson, på 046 – 210 00 55.
Vi löser det mesta, från det lilla till det stora.

Vi har formulerat nio snabba frågor. De belyser vilka utmaningar de flesta företag behöver hjälp med för att få en trygg, rättssäker och effektiv personalhantering och löneprocess. Använd först frågorna på er egen organisation, så får du bättre känsla för var skon klämmer. Ställ sedan samma frågor till oss, så kan vi ge dig vårt perspektiv och våra lösningar.

1. Hur säkerställer ni att ni betalar ut rätt lön?

2. Har ni rätt inställningar i era lönesystem?

3. Är era processer säkra och effektiva?

4. Gör ni analys och uppföljning av löner och personal?

5. Vet ni hur era medarbetare mår?

6. Har ni ett bollplank för personal- och lönefrågor?

7. Har ni en anpassad personalhandbok?

8. Är ni uppdaterade gällande ert kollektivavtal? 

9. Vet du att det är ett lagkrav att årligen utföra lönekartläggning?

Lyckas du rama in det hela eller känns det som att skon klämmer lite över allt? Ofta är det bäst att ta tag i det du har framför dig just nu, resten brukar vi lösa på resans gång.

En bra början är bara ett samtal bort.
Vi hörs!

Anna Christensson

HR & lön

Anna Christensson är ansvarig för HR & lön på Resursgruppen. Anna värderar tiden med sig själv lika högt som tiden med vänner och familj. En balans i livet hon menar är viktig för helheten och välbefinnandet, inte minst i dagens samhälle som konstant kräver människors tillgänglighet.

 

E-post: anna.christensson@resursgruppen.se