Lästid: 2,5 min

Bestäm dig.

Varför går du till jobbet? Egentligen. Varje dag, samma sak. Svara inte ”för att tjäna pengar”. Då kan du lika gärna svara ”för att jobba”. Om du har svarat ungefär så på frågan i över tjugo lyckosamma arbetsår vet du precis vad vi menar. Plötsligt kommer den där tanken en vanlig kvittrig onsdag och målar hela din överskådliga framtid mellangrå — ”vad är det för mening med det jag håller på med?” Många är vi som tänkt tanken att vi skulle vilja jobba med någonting som vi med glädje berättade om på den där middagen eller på det där affärsminglet. Faktum är att vilket jobb som helst går at göra meningsfullt. Bara man bestämmer sig.

Alla tjänar på att bry sig lite mer.

Fler företag ser idag CSR som en viktig del av hela verksamheten och lyfter fram sitt arbete framförallt internt men också i årsredovisningar och CSR-rapporter. Det finns så klart flera olika anledningar till den utvecklingen men en viktig sådan är att männsikor som känner att de är med och gör någon form av nytta i sin omvärld eller världen i stort mår bättre och jobbar bättre eftersom deras arbete tillför dem något viktigt i deras liv. Det finns alltså någonting för alla att tjäna på att bry sig om varandra och sin värld — att skapa lite mer mening med allt vi gör.

Gör så gott du kan.

Idag är det inte kontroversiellt att påstå att man kan tjäna pengar på att inkorporera CSR. Enkelt uttryckt finns det ingen som skulle avstå att jobba tillsammans med en person eller ett företag bara för att det uttryckligen tar ett samhällsansvar, för att det skapar hållbara produkter och arbetar medvetetet med medarbetarnas och leverantörernas välmående. Att arbeta metodiskt med CSR är ett tydligt och målinriktat sätt att utveckla ditt företag genom hela värdekedjan. Och i en värld där alla vill känna hoppfullhet och de flesta gillar att bidra till saker som är meningsfulla finns oändliga möjligheter för den som vill skapa mervärden till sina produkter, förbättra konkurrenskraften i sin tjänstepaketering och inte minst att bli en arbetsplats som vem som helst skulle vilja jobba på.

Lever vi som vi lär?  

För oss är det viktigt att CSR integreras i verksamheten och vi jobbar ständigt för att bli bättre. Vi tror på att engagera hela företaget i frågorna för att få in CSR i strukturer och funktioner. CSR kan inte bara vara en punkt på agendan. Förutom att det sedan en lång tid tillbaka för oss är en självklarhet att skapa en bra arbetsmiljö för alla, jobbar vi med två externa projekt som vi tycker är extra viktiga i den tid vi lever i:

Stiftelsen Ester: Ester driver ett projekt där de erbjuder arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund en väg till ett eget företagande. Resursgruppens ansvar i projektet är bland annat att coacha och hjälpa kvinnorna att komma igång med sina verksamheter.

Vänföreningen Portee: Föreningen driver en skola i en liten by (Portee) i Sierra Leone. I olika projekt har privatpersoner och företag möjlighet att stödja verksamheten och barnen. Resursgruppen sponsrar en skoldag i veckan med mat till alla barnen. Vi hjälper även till i olika stödprojekt som till exempel när ebola pågick som värst. Då bidrog vi med kommunikationsutrustning så att skolbarnen kunde fullgöra sin skolgång hemifrån eftersom man inte fick träffas i skolan.

Bengt R Andersson
Organisations- och affärsutveckling