Resursgruppen blir en del av VIEW Group

Ett företag som håller, bygger på medarbetare som håller.

Juletider!

Byt framtid! Sök jobbet.

Marika Söderberg — här har jag fått vänner för livet.

Hur skyddar du företaget från kapning?

Ett bra HR-arbete hjälper ditt företag att utvecklas.

Utökad gåvomöjlighet kan sprida extra julglädje!

Det meningsfulla väcker entreprenören inom oss.

Pernilla Winberg — här betyder alla något.