Värt att notera.

Här hittar du kortare artiklar, notiser och tips. Ibland blir det några rader om ett aktuellt ämne, ibland om något annat som vi tycker är viktigt att berätta om just nu. Vi som skriver är rådgivare på Resursgruppen inom olika ansvarsområden. Följ Resursgruppen på InstagramFacebookLinkedIn eller Twitter så håller du dig alltid uppdaterad om det som är värt att notera.