Brytpunkter och belopp 2013 (2012)
Lön som
- överstiger 426 300 kr (414 100 kr) 20% statlig inkomstskatt
- överstiger 604 700 kr (587 300 kr) +5% statlig inkomstskatt